Kinderen van 8 – 12 jaar

Bij wat oudere basisschoolkinderen kijken we wat er lastig is aan het stotteren en daar werken we gezamenlijk aan (met ouders, zo nodig met leerkrachten). De therapie is erop gericht de spanning van het stotteren weg te nemen of te verminderen.

Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:

– stotteren begrijpen, snappen hoe stotteren in elkaar zit.

– wat helpt jou om makkelijker te praten?

– hoe ga je om met kinderen die jou nadoen of je uitlachen?

– wat zijn jouw sterke kanten?

– hoe kan je zelfvertrouwen opbouwen?

Soms werken we aan technieken om vloeiender te spreken, soms aan manieren om het stotteren met minder spanning gepaard te laten gaan. Voor veel kinderen is het belangrijk te leren weer vrijuit te durven spreken, zonder spanning of angst vanwege het stotteren.

Menu