Jongeren en volwassenen

Ook bij jongeren en volwassenen is therapie er op gericht om weer vrijheid van spreken te ervaren. Het spreken zelf krijgt aandacht: hoe kun je vloeiender of makkelijker spreken, maar ook gevoelens en gedachten over het stotteren worden bij de therapie betrokken. Uitgangspunt is de hulpvraag waarmee je komt.  Vanuit een groeiend inzicht ga je verder op weg. Door vrijuit te kijken naar stotteren en te praten over stotteren ontstaat er ruimte en vermindert de spanning in en rond het stottermoment.

Gebruikte werkvormen zijn: coaching gesprekken, bewustwordingsoefeningen, lichaamswerk als ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen, stottercontrole technieken en spreektechnieken.

Menu